Bli bra på dödsbon

40 min
I dagens program frågar vi oss om det går att rensa ett dödsbo på ett smidigt sätt

I dagens program tar vi upp det oundvikliga - att en dag ska boet delas upp. Ja, döden kommer ingen undan. Och under en livstid är vi alla med och städar ut, rensar, tar hand om och delar ut det som blivit kvar efter en älskad människa. Men hur gör vi det på bästa sätt? Vi har med Susanne Westergren, journalist som skrivit boken Konsten att ta hand om ett dödsbo - spara, slänga, sälja, gråta och Madeleine Gauffin, psykolog som under många år svarat på läsarnas frågor i Svenska Dagbladet.

En bild på en jätteråtta upphittad av gaturenhållare i Göteborg blev viral i veckan. Var det en superråtta på över 50 cm eller rörde det sig om en annan art - eller bara om fotokonst? Vi kontaktar Frauke Ecke som som är specialist på den här typen av djur och som är lektor på SLU. Vad tror hon, och när är det befogat att lämna in sitt funna exemplar till vetenskapen?

Dessutom allt från papperspingviner till uppföljning Rolling Stones. Var det så svagt som recensenterna hävdade?

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Jon Jordås