Kulturnytt: Zadie Smiths senaste roman är kaxig och underhållande

Här finns inget ljud
En av de stora kulturfrågorna vid kristdemokraternas riksting är hur den tidigare alliansregeringens viktigaste kulturpolitiska reform - kultursamverkansmodellen - ska överleva.