Klartext 2007-11-29

10 min
Klartext handlar i dag om att det har varit oroligt i landet Filippinerna. I en förort till Stockholm som heter Husby, kommer en del lägenheter att bli mycket dyrare att hyra i framtiden. Svenska elever kan allt mindre om ämnet naturvetenskap, jämfört med andra länder. Eleverna på Källskolan i Kungsängen hade en annorlunda skoldag, efter det som hände på onsdagen. Skolans rektor blev då huggen med kniv av en ung man. I Afrika blir det allt färre som dör av sjukdomen mässling. Svenskarna tycker om att kramas.