Publicerat den 10 november

20 min
Publicerat med Åke Pettersson, som samtalar med medieforskare Åsa Kroon i Örebro om det hon kallar ”Tabloidiserad politisk journalistik”om ledande politikers svarta affärer och krogkyssar. Enkel journalistik enligt gammalt mönster. Och kvinnor granskas hårdare än män. Medierna fortplantar ständigt och förstärker våra fördomar och stereotyper om politiker, istället för att kritiskt ifrågasätta och problematisera dem.