Försvarets hundar, språk, insekter

30 min
Ring P1 från Malmö om bland annat försvarets hundar, språk, sjukdomen ME och förekomsten av insekter. Programledare: Sofie Ericsson