Del 2: Vad får ett barns liv kosta?

20 min
Wilma lider av en svår muskelsjukdom och det finns en medicin som skulle kunna göra henne bättre. Men den kan bli för dyr för vården. Vi möter dem som är ansvariga för att värdera läkemedel.

När ett nytt läkemedel godkänns för användning i Sverige görs en så kallad hälsoekonomisk värdering. I ena vågskålen läggs läkemedlets effekt, i den andra dess pris.

Wilmas medicin är effektiv men jättedyr. Vårdens pengapung är ändlig, så prioriteringar måste göras. Men hur beslutar man vilka som ska få vård, hur värderar man ett liv?

I programmet möter vi Wilma och Wilmas mamma. Medverkar gör också Gerd Lärfars, ordförande från Rådet för nya terapier, Jonathan Lind från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Mats Ekelund från läkemedelsbolaget Biogen.

Första delen i serien handlar om Otto som är 1,5 år och lider av spinal muskelatrofi: Vad får ett barns liv kosta?