Klartext 2007-10-17

10 min
Klartext handlar i dag om att militärer i Thailand vill köpa krigsflygplan från Sverige. Vissa tycker att det skulle vara fel av Sverige att sälja JAS-flygplan till Thailand. Det är för att landet styrs av militärer som har tagit makten med vapen. I dag dömde en domstol två personer för att de har gjort olagliga affärer. En av männen hade förut ett chefs-jobb på företaget Carnegie i Stockholm. Många barn och ungdomar flyr ensamma till Sverige från andra länder. Men bara några få kommuner tar emot barnen. Gamla människor kan bli friskare av att träna på gym.