Risk och tillit

24 min
Tillit är nödvändigt för att samhället ska fungera. Vad får oss att lita på läkare och myndigheter, när de presenterar oss för olika risker? Och vilken roll spelar de uppmätta risksiffrorna?

Vi är utlämnade till tillit. Eftersom det är omöjligt för varje enskild människa att skaffa tillräckligt med kunskap för att förstå hur olika riskmätningar går till, är vi alltid beroende av andra. Men vad är det som gör att vi litar på vissa riskbedömningar, och inte på andra?

Människans mått närmar sig frågan genom en blandning av personliga berättelser och filosofiska resonemang. Varför är tilliten till det svenska vaccinationsprogrammet så hög? Varför lyssnar vi på en läkares bedömning och inte en annans?

I programmet hör du:
Niklas Vareman, filosof och forskare vid Vetenskap och beprövad erfarenhet, Lunds Universitet.
Erika Wall, sociolog och forskare, Mittuniversitetet i Östersund.
Kathy Falkenstein Hagander, barnläkare och hälsovårdsöverläkare på Region Skåne.
Sten Anttila, projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, samt forskare vid Vetenskap och beprövad erfarenhet, Lunds Universitet.
Sara Riggare, forskare på centrum för Hälsoinformatik, Karolinska Institutet.
Marie Hosinsky, ekonom Svensk Försäkring.
Christine Leeb-Lundberg, barnmorska i Lomma.

Reportrar: Pernilla Ståhl, Jesper Cederstrand och Lisa Karinsdotter Pålsson.
Producent och programledare: Fredrik Pålsson.
Ljudmix: Johan Chandorkar.

Programmet kommer från Umami Produktion i Malmö.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.58
    Johan Chandorkar Fredrik Pålsson - Människans mått signatur
    Kompositör: Johan Chandorkar Fredrik Pålsson