Romani chib och minneskonst

Här finns inget ljud
Alla kan öva upp sin förmåga att minnas. Det visar Joshua Foer i sin bok Moonwalk med Einstein där han ställer frågan vad som händer när den moderna människan i allt högre utsträckning lagrar sina minnen utanför sig själv.Minneskonsten har under århundraden av mänsklighetens historia varit oerhört betydelsefull, numera är den reducerad till lite nördiga minnestävlingar. Är det viktigt att återerövra konsten att minnas? Samtal i Nya Vågen med Mattias Ribbing, svensk minnesmästare och Erik Bergqvist, poet och kritiker. Hur mår romernas språk idag? Romani chib är ett av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige.Alla ska ha rätt att utveckla och använda sitt modersmål, det har Sveriges riksdag slagit fast. Vad ska till för att romani chib ska leva vidare och utvecklas? Vad betyder språket för identitet och kultur? I Nya Vågen diskuterar journalisten Mirelle Gyllenbäck, språkvårdaren Baki Hasan och Adam Szoppe på Sveriges Radios romska redaktion. Krönikan svarar Sophie Gunnarsson, journalist och HBT-aktivist i Luleå för. Det handlar om hur levnadsutrymmet begränsas för den som går utanför normen. Programledare är Kerstin Wixe i Luleå.