Kan man vara halvspråkig?

20 min
Den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk. Men om man blandar språk kan man inget språk ordentligt då?

Frågan om modersmålsundervisning har debatterats många gånger. Stämmer det att de inkräktar på svenskundervisningen? Nej, tvärtom säger forskningen.

Men om svenskspråkiga elever studerar på engelska, vad händer då?

Ett fyrtiotal gymnasier runt om i Sverige erbjuder undervisning på engelska. Nu har forskare undersökt hur elevernas kunskaper i svenska påverkas.

Annika Andersson, lektor i svenska som andra språk, Linnéuniversitet, Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet och Maria Lim Falk, doktor i nordiska språk, Stockholms universitet.