Bo Forsberg - Vad är det för samhälle vi vill ha?

4:16 min
– Är det inter dags att ställa värdefrågorna i centrum?

Bo Forsberg, tidigare generalsekreterare för Diakonia, har arbetat med utvecklingsfrågor i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Hans specialområden är teologi, mänskliga rättigheter och demokratifrågor.