Flickskola eller samskola 1944?

4:51 min
I slutet av 1940-talet började flickskolor ifrågasättas alltmer, och samundervisning blev det som skulle gälla. Men det fanns protester, inte minst bland elever.