Framtidens kött finns i labbet

44 min
Om tre år kan det finnas odlat kött att köpa i butikerna. Klotet besöker laboratoriet i Nederländerna där djurfria köttprodukter forskas fram och undersöker – såhär inför julen - även andra alternativ till kött.

Vår aptit för kött har vuxit kraftigt de senaste decennierna, både i Sverige och globalt.

Det har lett till omfattande problem med vattenförbrukning, avskogning och annan förändrad markanvändning och stora koldioxidutsläpp. Köttproduktionen orsakar cirka 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Dessutom finns en växande kritik mot en oetisk djurhantering.

Även av hälsoskäl är det bra att minska köttkonsumtionen, enligt Livsmedelsverket.

Men vad finns det för alternativ? Hur bra är de för miljö och klimat och måste vi verkligen äta insekter för att få tillräckligt med protein?

Klotets reporter Björn Gunér har varit vid universiteten i Maastricht och i Wageningen för att ta reda på hur realistiska de nya alternativen till kött är.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.36
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Vitamin Records
 • 14.49
  The Handsome Family - Far From Any Road
  Album: Singing Bones
  Bolag: Carrot Top Records