Hur skyddar vi kusten när havet stiger?

20 min
Världshaven stiger på grund av klimatförändringar. Våra stränder riskerar att erodera bort och våra städer att översvämmas. I Vetandets värld träffar vi forskarna som vill rädda kusten från havet.

Som en följd av klimatförändringarna förväntar sig forskarna att vattennivån i södra Sverige kommer stiga med en meter till år 2100. Sandstränderna, som är effektiva skydd mot översvämningar, riskerar att erodera bort.

Men forskare vid Lunds tekniska högskola vill att man ska fodra stränderna med mer sand, för att skapa ett självläkande strandsystem. Ett annat sätt att hindra erosionen är naturanpassade erosionsskydd, att plantera växter som binder fast sanden.

Men på Statens geotekniska institut, SGI, planerar man också för reträtt, att infrastrukturen måsta backa och låta havet ta plats.

I programmet medverkar Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära Lunds tekniska högskola, Caroline Fredriksson, doktorand i teknisk vattenresurslära, Mona Ohlsson Skoog, miljöstrateg Ystads kommun. Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion vid SGI, Priscille Beguin, ingenjör vid Aegir Ingenierie, Linus Zhang, universitetslektor teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, Sierd de Vries, universitetslektor Delft University of Technology