Samernas kamp mer juridik än politik, ANC:s ödeskongress, Hur formas våra värderingar?

112 min
Hör dessutom om Mapucheindianerna i Chile som tagit till våld. Margit Silbersteins betraktelse över det politiska året som gått och det som kommer. Spaniens misslyckande med att införliva Katalonien och Baskien fullt ut.

Timme 1 

* ANC:s ödeskongress

* Hur formas våra värderingar?

* Katalonien och Baskiens självständighetssträvanden

* Risken med "fake news" inför val

* Katarina Barrlings krönika

* Panelen

Timme 2

* Framtiden för Mellanöstern

* Public Service

* Margit Silbersteins betraktelse

* Samernas kamp

* Mapucheindianerna tar till våld

* Kåseri av Emil Jensen

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.17
    Olga PELLEGRINO - Mother-in-Law
    Album: Life on the Farm
    Bolag: Rosina Parmiggiano