Kalle Grill - övergreppskulturen

4:28 min
– Jag lider av att min sexualitet förknippas med våld och övergrepp.

Kalle Grill är lektor i praktisk filosofi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om hur vi bör förhålla oss till liberala värden som frihet och autonomi, både i politiken och i vardagen. Kalle är också verksam som filosofisk rådgivare och samtalsledare.