Svenska Akademiens högtidssammankomst

106 min
På onsdagskvällen avslutar Svenska Akademien sitt arbetsår med den årliga Högtidssammankomsten.

Hör Karsten Thurfjell kommentera Högtidssammankomst – länk under artikeln

Den 20 december varje år sedan 1786 har Högtidssammankomsten ägt rum enligt instiftaren Gustaf III:s regelverk.

Allt i närvaro av Kungafamiljen och knappt 500 inbjudan gäster.

Hur ska det gå i år, efter den minst sagt turbulenta hösten? Vi får se vad ständige sekreteraren Sara Danius säger.

Årets direktör Anders Olsson håller inledningstalet, och akademiens nya ledamot Jayne Svenungsson håller sitt inträdestal över företrädaren på stol nummer 9 Torgny Lindgren.

Sveriges Radio sänder hela sammankomsten från Börssalen i Stockholm.

Karsten Thurfjell introducerar.