Hannes Holms film Ted - För kärlekens skull recenseras.

Här finns inget ljud
Årsrönika: Roger Wilson om TV-året 2017.