Ett nytt Sverige

Varje persons berättelse publiceras löpande i P4-kanaler från Malmö i söder till Boden i norr.

Varje persons berättelse publiceras löpande i P4-kanaler från Malmö i söder till Boden i norr.

Senaste avsnitt

Sadeq al-Ghaffari del 3: Jag har lyckats
40 min

Läkaren Sadeq al-Ghaffari från Irak kom som asylsökande till Malmö 2015. Sedan dess har han pluggat svenska och medicinsvenska, för att kunna få bli legitimerad som läkare i Sverige. Det är hösten...

Läkaren Sadeq al-Ghaffari från Irak kom som asylsökande till Malmö 2015. Sedan dess har han pluggat svenska och medicinsvenska, för att kunna få bli legitimerad som läkare i Sverige. Det är hösten...

Tidigare avsnitt

Haiyat Hussein var fem år när hon och hennes familj begav sig på flykt från Damaskus i Syrien. Idag är hon nio och bor i Gnesta. Hon saknar sina syskon som inte kom med till Sverige. Det är hösten...

Haiyat Hussein var fem år när hon och hennes familj begav sig på flykt från Damaskus i Syrien. Idag är hon nio och bor i Gnesta. Hon saknar sina syskon som inte kom med till Sverige. Det är hösten...

Najib Javadi del 3: Nu har jag svenska vänner
23 min

Najib Javadi från Afghanistan kom ensam till Malmö i oktober 2015. Han har uppehållstillstånd i Sverige, men saknar sin familj. Det är hösten 2017.

Najib Javadi från Afghanistan kom ensam till Malmö i oktober 2015. Han har uppehållstillstånd i Sverige, men saknar sin familj. Det är hösten 2017.

Jim Frölander del 1: Jag letar lösningar
25 min

Jim Frölander är integrationskoordinator i Filipstad, som är en kommun med hög arbetslöshet, många nyanlända och stora utmaningar vad gäller integration. Han älskar sitt jobb. Det är hösten 2017.

Jim Frölander är integrationskoordinator i Filipstad, som är en kommun med hög arbetslöshet, många nyanlända och stora utmaningar vad gäller integration. Han älskar sitt jobb. Det är hösten 2017.

Koulit Alshehade från Syrien kämpar på med svenskan på SFI och går i Arbetsförmedlingens program för arbetssökande kvinnor. Barnen Jisika och Kristian går i skola och förskola. Det är hösten 2017.

Koulit Alshehade från Syrien kämpar på med svenskan på SFI och går i Arbetsförmedlingens program för arbetssökande kvinnor. Barnen Jisika och Kristian går i skola och förskola. Det är hösten 2017.

Ayad Awini del 3: Jag vill betala tillbaka
28 min

Juristen Ayad Awini jobbade som vd på ett medieföretag i Syrien innan han flydde till Sverige 2014. Han har sökt hundratals jobb utan att bli kallad till intervju. Det är hösten 2017 och han har en...

Juristen Ayad Awini jobbade som vd på ett medieföretag i Syrien innan han flydde till Sverige 2014. Han har sökt hundratals jobb utan att bli kallad till intervju. Det är hösten 2017 och han har en...

Sarwar del 4: Det finns många som bryr sig
39 min

Sarwar är född och uppvuxen i en by i bergen i Afghanistan, som barn vallade han får. Nu går han i skolan i Knivsta och väntar på besked om han får stanna i Sverige eller inte. Det är december 2017.

Sarwar är född och uppvuxen i en by i bergen i Afghanistan, som barn vallade han får. Nu går han i skolan i Knivsta och väntar på besked om han får stanna i Sverige eller inte. Det är december 2017.

Hibak Thahir kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Ogaden i Etiopien 2015. Hon har lärt sig svenska, går på gymnasiet och försöker klara sig själv, men hon saknar sin mamma. Det är...

Hibak Thahir kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Ogaden i Etiopien 2015. Hon har lärt sig svenska, går på gymnasiet och försöker klara sig själv, men hon saknar sin mamma. Det är...

Mahmud Bakhshi kom till Sverige som ensamkommande asylsökande från Afghanistan, hösten 2015. Nu har han väntat i två år på besked om han får stanna i Sverige. Det är hösten 2017 och allt känns tungt.

Mahmud Bakhshi kom till Sverige som ensamkommande asylsökande från Afghanistan, hösten 2015. Nu har han väntat i två år på besked om han får stanna i Sverige. Det är hösten 2017 och allt känns tungt.

Asma Mousavi går på mellanstadiet i Boden, där hon bor med mamma Zahra och två syskon. Familjen har varit i Sverige i över fem år, men saknar fortfarande uppehållstillstånd. Det är hösten 2017.

Asma Mousavi går på mellanstadiet i Boden, där hon bor med mamma Zahra och två syskon. Familjen har varit i Sverige i över fem år, men saknar fortfarande uppehållstillstånd. Det är hösten 2017.