AI, prishöjningar, skolan

30 min
Ring P1 från Stockholm om bland annat faror med artificiell intelligens, prishöjningar och skolan. Programledare: Thomas Nordegren, ansvarig utgivare: Sofia Söderholm