Åke Sellström: ”Då dör man kvävningsdöden”

18 min
Åke Sellström var FN:s viktigaste instrument i sökandet efter kemiska vapen bl.a under Syrienkriget 2013. Den s.k. Fredskemisten berättar om hur han blivit beskjuten under en utredning, hur han lämnade forskningslabbet för stridsfältet och vad hur hotbilden ser ut idag när det kommer till kemiska attacker.