Alexander Dugin - mannen som kallats Putins hjärna

44 min
Alexander Dugin har kallats ”Putins hjärna” och betraktas i väst närmast som en nyfascist. Filosofiska rummet tittar närmare på en av världens mest kontroversiella tänkare. Programmet är från 2019.

Med sitt stora skägg och hårresande uttalanden i stil med ”Ukraina bör rensas från idioter. Behovet av ett folkmord på kretiner är uppenbart” har den ryske tänkaren Alexander Dugin väckt anstöt och uppmärksamhet även i väst. I Ryssland har han inspirerat både gammelkommunister och högerpopulister och har i perioder stått Kreml nära.

En ”fjärde världsordning”

I sina böcker formulerar Dugin grunderna för en ”fjärde världsordning” som ska ersätta 1900-talets dominerande ideologier – den för honom så förhatliga liberalismen inte minst.

Men är Alexander Dugin värd att ta på allvar, eller bara en populistisk pajas med känsla för effektfulla ”soundbites”? Är han farlig eller marginaliserad?

Med hjälp av statsvetaren Bo Peterson, filosofen Elena Namli och slavisten Maria Engström tar sig Filosofiska rummet an en av världens mest kontroversiella tänkare och den idétradition han verkar i.

Programledare: Tithi Hahn
Producent: Mårten Arndtzén

Musik som spelats i avsnittet

  • 17.00
    Bo Kaspers Orkester - Ett & Noll (Album Version)
    Album: Amerika
    Bolag: Columbia