Alltings slut - del 1 av 2

61 min
Hur började universum? Hur kommer det att sluta? Och vad kommer att hända med oss?

Vi människor är nykomlingar på jorden och i universum. Trots det har vi redan lyckats lära oss en hel del om hur allt uppstod och hur allt kan tänkas försvinna.

I två avsnitt ska vi ta reda på vad vi egentligen kan säga om alltings slut. Första delen handlar om vår planet och vår stjärna. Hur blev vi till - och hur lång tid har vi kvar?