Älskade rosbuskar och fruktad parkslide

25 min
Henrik Sjöman snackar om rosbuskar, Henrik Lange vill reglera parkslide och Maj-Lis Pettersson potatisbladmögel på tomat.

”Det finns en ros för alla” - det är Henrik Sjömans devis. Han är träd- och buskexpert och menar att när det kommer till val av rosbuske gäller det att först vända blicken inåt och fråga sig ”hur mycket jobb är jag beredd att lägga ner på min ros?”.

Henrik Lange är handläggare på Naturvårdsverket och har jobbat med det förslag på reglering av 13 svenska problemarter som skickades in till regeringen i somras. Parkslide och släktingen jätteslide och hybriden hybridslide finns med på listan och myndighetens förslag är att införa spridningsförbud, att om växten växer för mycket eller står vid t.ex en gångväg eller vid vattendrag så ska den tas bort.
Att ta bort alla bestånd som finns idag skulle bli allt för kostsamt och myndigheten bedömer att det inte i dagsläget finns någon tillräckligt lämplig bekämpningsmetod och att risken då är att man istället råkar sprida växten ännu mer.
Henrik Lange berättar att de hoppas mycket på metoder som går ut på att värma upp rötterna eller hela marken runt beståndet och på så sätt ta död på växten, forskning pågår kring detta.
Naturvårdsverkets rekommendation är och kommer fortsätta vara: avstå från att bekämpa parkslide om den inte verkar sprida sig eller inte är ett problem för dig som har den på din mark.

Växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor.

Medverkande: Henrik Lange, Maj-Lis Pettersson och Henrik Sjöman
Programledare: Gustaf Klarin
Reporter och producent: Åsa Wistedt