Anden - Marie Demker

6:55 min
- Min förhoppning är att hitta nya platser där jag kan bli stilla och låta anden tala.

I Nya testamentet står om hur anden faller, där står om tungomålstalande och hur alla kunde förstå varandra. Kanske är det en symbol för hur vi kan se varandras mänsklighet och skapa gemenskap och stöd. Marie Demker tänker också att anden kan finnas inuti oss, som en kraft och en vägledning i livet.

Anden finns med mig, att finna platser där jag kan vara stilla är min uppgift, anden finns hos mig hela tiden. Men det gäller att hitta den stillhet som gör att jag hör rösten som talar till mig. Att jag själv är tyst och bara lyssnar. Ibland behöver man platser för det, kyrkobyggnaden är ofta en sådan, men för mig lika ofta mina symboliska altare i skogen.


Om Tre aspekter av Gud i ett par Morgonandakter denna vecka talar Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och aktiv i Equmeniakyrkan.

Text

1 Konungaboken 19:11-13

Musik

Ande du som livet ger, fall nu över mig med Lennart Jernestrand

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.46
    Lennart Jernestrand - Ande Du Som Livet Ger
    Album: Morning Has Broken
    Kompositör: Daniel Iverson
    Bolag: Prim