Är det sant att om vi tar bort ett sinne - blir andra starkare då?

7:42 min
Progamledarna Midia Saleh och Mattias Persson reder ut om det du en gång hört är sant eller falskt.

I det här avsnitten tar de reda på om man som till exempel blind hör bättre än andra människor.