Att inte döma

9:37 min
Musikgudstjänst från Älvdalens kyrka med Karolina Pernling, Gunilla Albertsdotter, Stefan Nykvist och församlingens musiker

"Vad handlar det då om ”att inte döma”?
Bibeltexterna vill hjälpa oss att vända vårt perspektiv. Från att vara betraktare av andra, till att se att den jag betraktar egentligen är mig själv. Förutsättningarna för att se det är att lita på att vi är älskade helt och fullt. På samma gång behöver vi kunna se och stå ut med det hos oss själva som gör oss mindre älskvärda."
(ur Karolina Pernlings predikan)

Medverkande:

Karolina Pernling, präst
Åse Johansson, präst
Gunilla Albertsdotter, körledare och musikansvarig
Älvdalens kyrkokör, med solister Torbjörn Zakrisson och Eva Nordin
Stefan Nykvist, sångsolist, piano
Ulrika Ryssmats, orgel
Mait Thoäng, piano
Verf Lena Egardt, Maria Nilsson, Svante Olsson och Linda Gyris: fiol
Ulla Berg och Kenneth Graf: textläsning
Ingrid El-Qortobi: förbön

Texter:

Hesekiel 18:30-32
Galaterbrevet 6:1-7
Lukas 6:36-42

Musik:

Brudmarsch i kapellet (V L Egardt)
Hör Herre vår lovsång (T Simson)
SvPs 179 Morgon mellan fjällen (B Ehrenborg-Posse/KHE Hauer)
Se på din värld (J Rutter)
SvPs 217 Gud för dig är allting klart (E Malmeström)
SpilåJans gånglåt (trad)
SvPs 189 Guds kärlek är som stranden (A Frostenson/L-Å Lundberg)
Du raitär upp mig (V L Egardt/R Lövland)
SvPs 231 Oändlig nåd (J Newton, A Frostenson/amerikansk)
How Great Thou Art (C Boberg, S K Hine/svensk melodi)
Brunnsbergspolskan (trad efter Einar Britt)

Producent Katarina Josephsson
Tekniker Björn Söderholm, May-Britt Rylander
liv@sverigesradio.se

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.03
  Verf Lena Egardt, Maria Nilsson, Svante Olsson, Linda Gyris:fiol - Brudmarsch i kapellet
  Kompositör: Verf Lena Egardt
 • 11.06
  Älvdalens kyrkokör, Gunilla Albertsdotter dirigent, Mait Thoäng piano, Torbjörn Zakrisson sång, Eva Nordin sång - Hör Herre vår lovsång
  Kompositör: Thomas Simson
 • 11.10
  Församlingssång, Ulrika Ryssmats orgel - Morgon mellan fjällen
  Kompositör: K H E Hauer
 • 11.19
  Älvdalens kyrkokör, Gunilla Albertsdotter dirigent, Mait Thoäng piano - Se på din värld
  Kompositör: John Rutter
 • 11.26
  Församlingssång, Ulrika Ryssmats orgel - Gud, för dig är allting klart
  Kompositör: Elis Malmeström
 • 11.37
  Verf Lena Egardt, Maria Nilsson, Svante Olsson, Linda Gyris:fiol - SpilåJans gånglåt
  Kompositör: trad
 • 11.41
  Församlingssång, Ulrika Ryssmats orgel - Guds kärlek är som stranden
  Kompositör: Lars-Åke Lundberg
 • 11.47
  Stefan Nykvist sång och piano, Älvdalens kyrkokör, Gunilla Albertsdotter dirigent, Verf Lena Egardt fiol - Du raiter upp mig
  Kompositör: Rolf Lövland
 • 11.52
  Församlingssång, Ulrika Ryssmats orgel - Oändlig nåd
  Kompositör: John Newton
 • 11.55
  Stefan Nykvist sång och piano, Älvdalens kyrkokör, Gunilla Albertsdotter dirigent - How Great Thou Art
  Kompositör: svensk melodi
 • 11.58
  Verf Lena Egardt, Maria Nilsson, Svante Olsson, Linda Gyris:fiol - Brunnsbergspolskan
  Kompositör: trad efter Einar Britt