"Att leva" av Ilya Kaminsky

4:27 min
Översättning: Lars Gustaf Andersson Uppläsning: Björn Kjellman

DIKTSAMLING: De dövas republik  (Rámus, 2021)

MUSIK Igor Stravinsky: Arioso ur Konsert D-dur för stråkorkester

EXEKUTÖR Moskvasolisterna, Jurij Basjmet, dirigent

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Igor Stravinskij - Konsert För Stråkorkester D-dur
    Jurij Basjmet, Moskvas Solister
    Stravinsky - Prokofiev
    Etikett: Onyx Classics