Bakro si te phekel jekh kolako

7:43 min
Bakro kamel te phekel jekh kolako thaj trobuj les but ingrediensi thaj zhutipe. vov kamel te phekel sar e mami feri e mami naj kote thaj kana e mama zhutij les kerel voj maj kaver sar e mami.

Jekh paramichia po Lovari khaj o Adam Parno Szoppe ginavel.