Barnmorskekris, kvinnopensioner, covidpass

29 min
Ring P1 från Malmö om bland annat bristen på barnmorskor i Stockholm, låga kvinnopensioner och förslag om restriktioner för ovaccinerade. Programledare: Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg