Därför är det rekordvarmt på Antarktis

20 min
De senaste dagarna har temperaturer flera tiotals grader över det normala uppmätts på Antarktis. Ett väderfenomen pekas ut som orsaken, men vad säger den höga temperaturen om klimatet?

Medverkande: Michael Tjernström, professor i meteorologi, och Ian Brown, glaciolog, båda vid Stockholms Universitet.

Programledare: Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sverigesradio.se

Producent: Jonna Westin
jonna.westin@sverigesradio.se