Därför uttalar alla andra fel

30 min
Olika uttal kan irritera. Men hur kommer det sig att människor kan uttala ord så olika? Språket öppnar munnen och reder ut hur ö-ljudet påverkas av r och varför en del säger interjuv.

Veckans språkfrågor

Varför uttalar en del ö och u likadant så att glögg blir glugg och lögnare blir lugnare?

Varför har ö så många olika uttal och hur påverkas ö av r-ljudet?

Bördig eller bödig - vad är rätt stavning på det göteborgska ordet som betyder ungefär hygglig?

Hur ska moppen (städredskapet mopp) och moppen (fordonet moppe) uttalas och varför skiljer det sig åt i olika dialekter?

Varför säger en del interjuv?

Ska bruksort uttalas med kort eller långt u-ljud?

Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Gäst Johan Gross, universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan väst. Programledare Emmy Rasper