Så ser de danska Natoundantagen ut

6:19 min
I diskussionen om Nato hänvisas ofta till Norge och Danmark – och de undantag de har i sina Natomedlemskap. Undantag som bland annat handlar om förbud mot kärnvapen.

Undantagen ses som en möjlig modell även för Sverige. Men vad tycker egentligen Nato om de här undantagen, och vilken praktisk betydelse har de idag?

– Undantagen som Danmark har är historiska rester som tappat sin betydelse idag, säger Kristian Söby Kristensen, Natoexpert vid Köpenhamns universitet.