De, dem och dom, götaregeln och swisha

29 min
Språket svarar på publikens frågor direkt från Vetenskapsfestivalen.

Hur känns det att bara svara på språkfrågor utan att få tid att förbereda sig?
– Lite småläskigt, jag vill ändå framhålla att vi vanligtvis förbereder oss ganska mycket inför Språket, säger Susanna Karlsson, docent i nordiska språk.

– Ja, jag håller med Susanna, jag kan inte heller svara spontant på allt och som forskare vill vi ju vanligtvis kunna stå för det vi säger i radio, så om vi säger fel så är det jobbigt, säger Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk.

Språkfrågor från publiken på Vetenskapsfestivalen

Har Götaregeln dött ut?

Hur borde anglicismer regleras i svenskan?

Finns det i Sverige, utöver älvdalskan, dialekter som kan klassas som språk?

Hur kommer det sig att wrist (handled) och vrist (fotled) låter så lika men betyder olika saker?

Vad betyder hult i ortnamn?

Är det troligt att det kommer införas stavningsreformer i nutid?

Vad tycker Henrik Rosenkvist om de, dem och dom-debatten?

Enligt vissa ska det svischas istället swishas - vad tycker Språket?

Om ni magiskt kunde genomföra en språklig förändring vad skulle det vara?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.
Programledare Emmy Rasper.


Programmet spelades in inför publik under Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 21 april 2023.