Den gamles hemlighet, del 3 "Till dig, Margit"

Här finns inget ljud
Kartan visar sig föreställa ett annat hus i kvarteret. Och på kartans baksida har någon skrivit "Till dig, Margit".