Den sista fågeln: Sophie Tottie om konstens ansvar och frihet

10 min
Konstnären Sophie Tottie visar ett stort urval ur de senaste tio årens produktion på Konstakademien i Stockholm. Kulturredaktionens Mårten Arndtzén har träffat henne.

I utställningen ”AiWHEtL” använder Sophie Tottie färgrester och texter från tidigare verk för att diskutera frågor kring skapande där resultatet alltid är i förändring.

Utställningen pågår 29 januari till 5 mars 2022, på Konstakademien i Stockholm.

Reportage av Mårten Arndtzén.