Den starkare av August Strindberg

14 min
Två kvinnor råkar på varandra på ett damkafé. De är inte obekanta för varandra... "God dag Amelie, lilla! Du sitter här så ensam på julafton, som en stackars ungkarl."

Den starkare av August Strindberg

Med: Catrin Westerlund

Producent: Arne Forsberg

Från 1969.

Musiken som spelas är Bagatell För Piano Op 119: 7 C-dur av
Svjatoslav Richter