Det narkotikafria samhället

79 min
Sveriges försök att skapa en drogfri utopi inom landets gränser har misslyckats. Vad gick fel? Och vad händer om vi släpper taget nu?

Varför blev ett så progressivt land som Sverige så repressivt när det gäller droger? Hur hänger cannabishandeln ihop med gängkriminaliteten? Vad avgör vilka droger som blir lagliga? Och hur fungerar egentligen beroende?

P3 Dystopia utreder den svenska narkotikapolitikens historia och framtid.