Domstolar tvingar länder att göra mer för klimatet

45 min
Miljöorganisationer i en rad länder stämmer stater som nu döms att kraftigt förändra sin klimat- och miljöpolitik. Miljörörelsens ökar sitt inflytande genom att ta rättsapparaten till hjälp.

Irland blir tvunget att göra om sin klimatplan efter att en miljöorganisation stämt staten.

Domslutet från högsta instans kom i somras, och Irland är det andra landet i Europa som nu tvingas till klimatåtgärder efter en domstolsprocess med en miljöorganisation.

Först ut var Nederländerna, där högsta domstolen strax före jul förra året kom fram till att landet måste minska sina koldioxidutsläpp med 25 procent jämfört med 1990 års nivå, före utgången av 2020.

Därför genomförs nu i rask takt en rad skarpa åtgärder, som att stänga ett stort kolkraftverk och en miljardsatsning på solenergi.

Även i Frankrike pågår en liknande process.

Hör veckans Klotet om hur miljöorganisationer flyttar fram sina positioner med juridikens hjälp.