Efter regn kommer bzzz – så mycket vanligare kan mygginvasioner bli i framtiden

20 min
Mygginvasion råder på många håll i landet efter allt regnande. Hur besvärligt är läget och är det här nåt som kommer bli vanligare i ett varmare och blötare klimat?

På många håll i Sverige gör så kallade översvämningsmyggor livet surt för människor just nu. Och en besvärlig myggsituation är kanske något vi får vänja oss allt mer vid framöver. Inte minst om det kommer in nya arter som dessutom kan bära på sjukdomar.

Nyligen hittades till exempel den asiatiska tigermyggan för första gången i Sverige. En mygga som också hittats i Paris, vilket orsakade ett stort pådrag med en akut myggbekämpningsinsats där.

Myggforskarna Anders Lindström och Tobias Lilja vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, jobbar med att hålla koll på nya myggor som kan tänkas komma hit. Här berättar de om varför de i år har satt upp flera myggfällor i Skåne.

Programledare: Björn Gunér
bjorn.guner@sr.se

Producent: Sara Sälsltröm
sara.sallstrom@sr.se