Ekologisk småodling räddar Sydafrikas fattiga

8:52 min
Sydafrikas stora jordbruk står för stor vattenförbrukning och användning av bekämpningsmedel. Men i skuggan av stordriften pågår en liten revolution. Ekot besökte ett kooperativ norr om Johannesburg