Ekonomipristagare redde ut minimilönernas effekt

21 min
Ekonomipriset till Alfred Nobels minne går i år till David Card, Joshua Angrist och Guido Imbens. Card har bland annat forskat om minimilöner, och de övriga två prisas för forskningsmetoder.

Joshua Angrist och Guido imbens har arbetat med vad man kallar naturliga experiment. Där en medicinare kan göra experiment med kliniska studier och ge en medicin till en grupp och placebo till en annan, måste samhällsvetarna finna sina jämförbara grupper ute i verkligheten.

Angrist och Imbens har bidragit till att visa hur det görs på ett sätt som leder till att man kan dra giltiga slutsatser - om effekten av allt från arbetsmarknadsinsatser till invandring och utbildning. Alla tre pristagarna är verksamma i USA.

Vi hör ekots ekonomikommentator Kristian Åström och professorn i nationalekonomi vid Stockholms Universitet Jakob Svensson, som är ledamot i ekonomipriskommittén-