Ekonomiprofessorn: Längre tid i fängelse minskar risken för självmord

20 min
Fångar som får sitta längre tid i fängelse levde längre – det visar den senaste studien av Randi Hjalmarsson, ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon forskar också om varför införandet av världens första poliskår gjorde succé och hur svenska domstolar är partiska.

Det var en film som fick Randi Hjalmarsson att komma på vad hon ville forska om när hon var doktorand på Yale Universitet i USA, vad intagna lär sig i fängelset.

Intagna är också ämnet för hennes senaste forskningsstudie där hon, utifrån två reformer som kom på 90-talet, undersökte hur längden på fängelsestraffet påverkade de intagnas hälsa. Randi Hjalmarsson fann att antalet självmord för folk som suttit längre tid i fängelse gick ned med nästan 40 procent. Det var något som höll i sig även tio år senare och orsaken till det här tillskriver Randi Hjalmarsson bland annat tillgången till vård i fängelset.

I dagens Vetenskapsradion Forskarliv möter du Randi Hjalmarsson som bytt bullriga New York mot lugnt på den svenska landsbygden och som ägnat en stor del av sin karriär åt att undersöka och avslöja när rättstaten brister.