Elbfilharmoniker spelar Tod und Verklärung av Richard Strauss

Här finns inget ljud
Poesi och musik – hur samspelar de? Vad är först – dikten eller den musikaliska tanken? Strauss och Frank Martin hittar sina egna lösningar på dilemmat. Häng med till Elbfilharmonin för en färgsprakande orkesterkonsert.

"Märkligt, att dö är exakt som jag komponerade det i Död och förvandling."
                  Richard Strauss påstådda sista ord på sin dödsbädd.

Författare och kompositörer har diskuterat i århundraden hur poesi och musik kan samspela. Många varianter har prövats – från talteater med musikaliska intermezzon till den sjungna texten i sånger och operor och även rent instrumentala kompositioner, där litteraturen endast spelar rollen som den inspirerande musan.

Ibland arbetar poeten och kompositören nära tillsammans – som Hugo von Hofmannsthal och Richard Strauss vid tillkomsten av "Der Bürger als Edelmann". Men kompositören kan också använda en befintlig dikt för sina egna syften – som Frank Martin gjorde med Hofmannsthals "Jedermann". Och i sällsynta fall kan en författare till och med skriva sin egen text till en färdig komposition – som Alexander Ritter gjorde i sin programmatiska dikt till Strauss "Död och förvandling".

Nordtyska radions Elbfilharmoniker. Solist: Michael Nagy, baryton. Dirigent: Marek Janowski.

1. Richard Strauss: Borgaren som adelsman

Ouvertüre - Menuett - Der Fechtmeister - Auftritt und Tanz der Schneider - Das Menuett des Lully - Courante - Auftritt des Cleonte (nach Lully) - Vorspiel (Intermezzo) - Das Diner (Tafelmusik und Tanz des Küchenjungen)

2. Frank Martin: Jedermannmonologer (Text av Hugo von Hofmannsthal)

a) Ist alls zu End das Freudenmahl
b) Ach Gott, wie graust mir vor dem Tod
c) Ist, als wenn eins gerufen hätt
d) So wollt ich ganz zernichtet sein
e) Ja! Ich glaub: Solches hat er vollbracht
f) O ewiger Gott! O göttliches Gesicht!

3. Richard Strauss: Tod und Verklärung

Konsertinspelning från 31 januari 2020, Elbfilharmonin i Hamburg

Programledare: Eva Maria Hux

Musik som spelats i avsnittet

 • 20.04
  Richard Strauss - Borgaren som adelsman
  Nordtyska radions Elbfilharmoniker, Marek Janowski (dirigent)
 • 20.41
  Frank Martin - Jedermannmonologer
  Michael Nagy (baryton), Nordtyska radions Elbfilharmoniker, Marek Janowski (dirigent)
  Textförfattare: Hugo von Hofmannsthal
 • 21.04
  Richard Strauss - Tod und Verklärung
  Nordtyska radions Elbfilharmoniker, Marek Janowski (dirigent)
  Textförfattare: Hugo von Hofmannsthal