Energikrisen är Putins bästa vapen mot Europa

37 min
Kolkraft och kärnkraft är tillbaka som "räddare" när Putin drar åt gaskranarna till Europa. Men det räcker inte och alternativa energislag för att förse Europa med tillräckligt mycket energi för att klara en kall vinter kommer enligt energianalytiker att ta 2-3 år att bygga upp. Vad som återstår är att dra ner på energianvändningen, men hur kommer medborgare och företag runt om i Europa att acceptera det?

Claes Aronsson, programledare

Daniela Marquardt, tidigare Tysklandskorrespondent

Göran von Sydow, chef för Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps

Elin Akinci, energianalytiker på ELS Analysis