Enheten i Kristus

15 min
Om skillnaden mellan enhet och enighet predikar prästen Kim Rehnman. Musik under ledning av Britt-Mari Hörnqvist. Från Johanneskyrkan i Vännäs.

Lyssna på eller ladda ner Kim Rehnmans predikan separat.

Från Johanneskyrkan i Vännäs i södra Västerbotten blir det en gudstjänst på söndagens tema ”Enheten i Kristus”. Prästen Kim Rehnman pratar i gudstjänsten om enhet och enighet, om rädsla och tillit.

Enhet i Kristus är en tillit till Kristus – tillit till att jag får vara med, att jag är älskad och att jag duger som jag är. Tillit till att Gud kan verka på sätt som jag inte förstår, och därmed också kan ha gemenskap och plats för människor som jag inte förstår. Det är en enhet som är en gemenskap med plats för en mångfald av människor, åsikter och sätt att vara på.

Texter

Efesierbrevet 4:1-6
Johannesevangeliet 17:9-11

Musik

In the middle (E Falvey, J Jansson, R Stjernberg)
Nu är det morgon (Sv Ps 181)
Lågorna är många (Sv Ps 61)
Together (K Franklin, J Kerr, L Smallbone, J Smallbone, R Jackson, R Jacksson)
Allt under himmelens fäste (trad)
Curbits (N Lindberg)
Jag tror på en Gud, en enda (Sv Ps 711)
Above all (L Le Blanc, P Baloche)
As (S Wonder)
Välsignelsen (T W Aas)
Preludium i klassisk stil (G Young)

Medverkande

Kim Rehnman, liturgi, predikan och solosång
Vokaltrio (Marice Eriksson, Marianne Näslund och Agneta Nyberg)
Elliot Bäck, textläsning och sång
Johan Friborg, saxofon
Lennart Ljungkvist, keyboard
Lars-Erik Åström, cajon och sång
Britt-Mari Hörnqvist, orgel och piano

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Marice Eriksson - sång, Marianne Näslund – sång, Agneta Nyberg – sång, Lennart Ljungkvist – keyboard, Britt-Mari Hörnqvist – piano, Lars-Erik Åström - cajon - In the middle
  Kompositör: Emily Falvey, Jimmy Jansson, Robin Stjernberg
 • 11.07
  Sånggrupp, Britt-Mari Hörnqvist - piano - Nu är det morgon
  Kompositör: Gaelisk folkmelodi
 • 11.14
  Sånggrupp, Britt-Mari Hörnqvist - piano - Lågorna är många
  Kompositör: Olle Widestrand
 • 11.17
  Marice Eriksson - sång, Marianne Näslund – sång, Agneta Nyberg – sång, Kim Rehnman – sång, Lennart Ljungkvist – keyboard, Britt-Mari Hörnqvist – piano, Lars-Erik Åström - cajon - Together
  Kompositör: Kirk Franklin, Josh Kerr, Luke Smallbone, Joel Smallbone, Ran Jackson, Rickey Jackson
 • 11.26
  Johan Friborg – saxofon, Lennart Ljungkvist - keyboard - Allt under himmelens fäste
  Kompositör: Trad, Arr: Johan Friborg
 • 11.37
  Johan Friborg – saxofon, Lennart Ljungkvist - keyboard - Curbits
  Kompositör: Nils Lindberg, Arr: Johan Friborg
 • 11.41
  Sånggrupp, Britt-Mari Hörnqvist - piano - Jag tror på en Gud, en enda
  Kompositör: Tomas Boström
 • 11.44
  Marice Eriksson - sång, Marianne Näslund – sång, Agneta Nyberg – sång, Elliot Bäck, Lennart Ljungkvist – keyboard, Britt-Mari Hörnqvist – piano, Lars-Erik Åström - cajon - Above all
  Kompositör: Lenny LeBlanc, Paul Baloche
 • 11.47
  Marice Eriksson - sång, Marianne Näslund – sång, Agneta Nyberg – sång, Kim Rehnman – sång, Elliot Bäck - sång Lennart Ljungkvist – keyboard, Britt-Mari Hörnqvist – piano, Lars-Erik Åström – cajon - As
  Kompositör: Stevie Wonder
 • 11.51
  Kim Rehnman – sång, Marice Eriksson - sång, Marianne Näslund – sång, Agneta Nyberg – sång, Lennart Ljungkvist – keyboard, Britt-Mari Hörnqvist – piano, Lars-Erik Åström – cajon - Välsignelsen
  Kompositör: Tore W Aas
 • 11.54
  Britt-Mari Hörnqvist - orgel - Preludium i klassisk stil
  Kompositör: Gordon Young