Explosion av vindkraft krävs för att klara klimatmålen

45 min
Om tjugo år ska Sveriges elproduktion vara helt och hållet förnybar. Samtidigt ska kärnkraften fasas ut. Då kommer det att behövas en omfattande utbyggnad av vindkraften. Minst en fyrdubbling jämfört med nu.

Men var ska all denna vindkraft byggas? Redan nu uppstår ofta konflikter med naturintressen, rennäring och försvar, när ny vindkraft ska planeras.

Samtidigt är Sverige ett stort och glesbefolkat land och det behövs bara runt en procent av Sveriges yta för att klara en så stor vindkraftsutbyggnad.

– Det borde inte vara omöjligt, säger Maria Stenkvist på Energimyndigheten.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.36
    Jussi Björling - Till Havs (Sung in Swedish)
    Jussi Björling
    Jussi Björling in Swedish
    Etikett: OMP Classics