Är Facebooks globala imperium på väg att rämna?

32 min
Problemen hopar sig för Facebook. Samtidigt som bolagets alla appar slogs ut över hela världen kommer skarp kritik från tidigare anställda om hur användarna behandlas. Och från politisk håll kommer krav på hårdare tag. Hur ser framtiden ut för bolaget?

Programledare:
Hanna Malmodin

Röster och medverkande i programmet: 
Sven Carlsson, teknikreporter Ekot
Roger Wilson, USA-korrespondent Sveriges Radio
Frances Haugen, visselblåsare tidigare anställd på Facebook
Camilla östlund, jurist Post- och telestyrelsen
Fredrik Blix, universitetslektor i cybersäkerhet Stockholms universitet
Daniel Westman, oberoende rådgivare kring it- och medierätt
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef internetstiftelsen
Brent Thill, aktieanalytikern investmentbanken Jefferies
Nancy Berglind, Facebook-användare
Monica Bickert, vice innehållschef på Facebook

Producent:
Olof Wijnbladh

Tekniker:
Fabian Begnert

ekonomiekotextra@sverigesradio.se