Fågelsånglektion #33: Buskskvätta och stenskvätta

5:24 min
Både buskskvätta och stenskvätta hör till de öppna landskapen. Men man lägger sällan märke till deras diskreta och knarriga sångstrofer.

Fågelinspelningarna är gjorda av Lars Edenius och Mats Rellmar (xeno-canto.org)
Fågelsångmagister: Mats Ottosson