Fågelsånglektion #34: Introduktion till fåglarnas småläten

12 min
Mats Ottosson besöker gästexpert Annika Rastén för att prata om fåglarnas småprat – varningsläten och lockläten – med bofinken som exempel.

Fågelinspelningarna som används i avsnittet är hämtade från Sveriges Radios arkiv samt från databasen xeno-canto.org (Lars Edenius, Patrik Åberg och Louis A Hansen).